CZ
Menu

V rámci kvalitativního mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně jsme uskutečnili devět pracovních setkání se zástupci deseti kreativních odvětví. Setkání se konala v Barokním sále Místodržitelského paláce Moravské galerie v Brně. Děkujeme Moravské galerii za vstřícnost a spolupráci při organizaci.

Videohry a hry, 21. 1. 2014

Rozhlas a televize, video a film, 23. 1. 2014

Reklama, 24. 1. 2014

Scénická umění, 3. 2. 2014

Design, 4. 2. 2014

Architektura, 4. 2. 2014

Výtvarné umění, 5. 2. 2014

Hudba a hudební průmysl, 5. 2. 2014

Literatura a knižní trh, 6. 2. 2014

Další fotografie, novinky a jiné informace ze setkání můžete sledovat na našem facebooku.