CZ
Menu


Mgr. Bc. Martina Pacasová

Vedoucí Oddělení strategického plánování

Odbor strategického rozvoje a spolupráce

Magistrát města Brna

Tel: +420 542 172 320
E-mail: pacasova.martina@brno.cz

Ing. Sarah Szökeová

Manažerka péče o kreativní odvětví

Koordinátorka projektu Kreativní centrum Brno

Odbor strategického rozvoje a spolupráce

Magistrát města Brna

Tel: +420 542 172 309
E-mail: szokeova.sarah@brno.cz