CZ
Menu

2009 – 2014

Proběhlo od 2009 do 2014 v návaznosti na projekt Kreativního centra Brno

2009

březen Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z5/023 schválilo Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3. (3. 3. 2009)

září Základní východiska pro projekt, první analýza KP z pohledu vzdělávací infrastruktury (SŠ, VOŠ, VŠ) – J. Matoušek a JIC

2010

březen OIEF – jednání o využití finančních prostředků z ROP

duben jednání s Odd. investičním MMB – kolik času a peněz stojí stavebně-tech.dokumentace

květen setkání primátora a náměstků, diskuze se zástupci kreativních profesí, základní vize potenciálního projektu

září prohlídka káznice v rámci Dnů evropského dědictví a zahájení výstavy Městské zásahy

říjen výstava soutěžních návrhů „římské náměstí“ v Brně

listopad mezinárodní workshop studentů architektury na téma Přeměna káznice na kreativní centrum (Florencie, Nancy, Saarbrücken a Brno)

listopad Rada města Brna na své schůzi č. R6/001 schvaluje záměr vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Kreativní centrum Brno – tvorba ucelené koncepce centra“. (16. 11. 2010)

prosinec mezinárodní konference Kreativní Brno (151 návštěvníků), účast zahraničních expertů a následný workshop s experty za účasti  Red Concepts (Holandsko)

2011

únor porada primátora města Brna vzala na vědomí pořádání výstavy klauzurních prací a ročníkových projektů Institutu fotografických studií Brno – PHOTOGENIA, která se konala od 3. 6. do 31. 7. 2011 v budově bývalé káznice na Bratislavské 68 pod záštitou primátora města Brna (14. 02. 2011)

duben scénické čtení Divadla Feste v káznici v rámci festivalu YouGo (současní autoři bývalé Jugoslávie) – cca 80 návštěvníků

duben Rada města Brna na své schůzi R6/020. zrušila usnesení R6/001. schůze Rady města Brna a pověřila primátora statutárního města Brna projednat na Řídícím výboru Regionální inovační strategie 3 Jihomoravského kraje způsob řešení projektu „Kreativní centrum Brno“. (27. 04. 2011)

listopad schválení dotace na projekt Kreativního centra Brno

květen projekt představen na konferenci Kreativita a inovace v ČR – Národní technická knihovna, Praha (British Council, MKČR, Institut umění)

květen-červen architektonická výstava Městské zásahy Brno 2011 v káznici

červen-červenec výstava fotografických prací školy Photogenia a Skupiny 28

červenec Řídící výbor Regionální inovační strategie 3 Jihomoravského kraje doporučil statutárnímu městu Brnu spolupráci s JIC, z.s.p.o. (1. 7. 2011)

listopad Zastupitelstvo města Brna na zasedání č. Z6/010 schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, mezi statutárním městem Brnem a JIC, zájmovým sdružením právnických osob (8. 11. 2011)

2012

leden – červen jednání MMB a JIC o přípravě iniciace projektu

březen workshop s Lukem Bruinsem z Red Concepts (27. 03. 2012)

červen DP „Přestavba káznice na KC“ Miroslava Karasová, studentka Fak. architektury VUT – v rámci práce vytvořena DNA lokality „brněnského bronxu“

červen prezentace projektu na konferenci Kreativní průmysl a regionální rozvoj ve Zlíně

červen mapování koncentrace kreativních průmyslů ve městě Brně, identifikace klastrů a potřeb kreativní třídy (SŠ, VOŠ, VŠ) – první kvalitativní zkoumání na malém vzorku respondentů (Alena Hájková DIFA JAMU)

červen GHETTOFEST – první pouliční festival v lokalitě okolo ul. Bratislavská (cca 3000 návštěvníků)

červen diskuze Budoucnost brněnského ghetta, úč: Doc.Ing.arch.Karel Havliš, Ing. Oliver Pospíšil, Milan Ščuka, MBA, ředitel firmy Cooptel, stavební a.s.

listopad jednání MMB, JIC a formující se Řídící skupiny nad plánem studie proveditelnosti

2013

leden manažerka Zdeňka Kujová na JIC přebírá podklady a zahajuje práci na studii proveditelnosti

únor spolupráce s MUNISS meziuniverzitní studentská soutěž

březen zahájení práce na kvantitativním výzkumu kreativních odvětví v Brně

duben analýza kreativních center v Evropě a průběžné exkurze

červen výsledky stavebně technického průzkumu káznice

červen jednání Řídící skupiny (14.6.2013)

září jednání s MMB o dočasném provozu

prosinec výsledky kvantitativního výzkumu kreativních odvětví v Brně

2014

leden výsledky prostorové objemové studie

leden jednání Řídící skupiny (16.1.2014)

leden – únor setkání se zástupci kreativních odvětví z Brna

únor  duben kreativní průmysly v operačních programech v období 2014-2020konzultace s MKČR, MPO, MŠMT

duben výsledky kvalitativního výzkumu kreativních odvětví v Brně

květen výsledky ekonomické části – cost-benefit analýza

květen seminář na téma Gentrifikace

červen konání Ghettofestu 2014 – prohlídky a workshop na téma Sousedství (7.6.2014)

červen konání Řídící skupiny – odevzdání a prezentace studie proveditelnosti (30.6.)

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Žádný komentář

    Server Error

    Server Error

    We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

    error 500 | 10. 8. 2022 04:53