CZ
Menu

PROJEKT KREATIVNÍHO CENTRA

Projekt Kreativní centrum Brno je pracovní název budoucího centra pro podporu kreativních odvětví v městě Brně. Je součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 a Koncepce ekonomického rozvoje města Brna.

V Kreativním centru Brno je naplánováno umístění inkubátoru pro začínající podnikatele v kreativních odvětvích, součástí vize jsou i nájemní ateliéry, zkušebny, dílny. Cílem projektu je pomoci rozvinout tvořivý potenciál talentovaných lidí a zamezit tak jejich odlivu mimo Brno. Centrum může přilákat do města nový druh investorů napojený na kreativní odvětví.

Jako lokalita pro umístění centra byl vybrán objekt bývalé káznice mezi ulicemi Cejl, Soudní a Bratislavská. Ta se nyní prověřuje, zda je skutečně vhodným místem pro tyto účely. Kreativní centrum může otevřít a zatraktivnit pro širokou veřejnost dosud méně přitažlivou oblast, která je navíc jako problémová zóna zahrnuta i v Integrovaném plánu rozvoje města.

Organizační struktura projektu

Iniciátorem projektu je Magistrát města Brna, zpracovatelem studie proveditelnosti je Jihomoravské inovační centrum.

Složení Řídící skupiny projektu:

Pravidelně se schází Řídicí skupina projektu ve složení primátorka Markéta Vaňková, náměstci primátorky Tomáš Koláčný, Petr Hladík, Oliver Pospíšil, Robert Kerndl, radní Marek Fišer, ředitel KAM arch. Michal Sedláček, vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce František Kubeš, vedoucí Oddělení strategického plánování a koordinátorka podpory kreativních odvětví a projektů Tereza Chrástová. Technickou podporu  projektu řeší interní pracovní skupina – za Brněnské komunikace Jan Strmiska se svým týmem, zástupci KAM a další přizvaní hosté.

Možná vás zajímá, co se děje v projektu právě nyní.