CZ
Menu

KREATIVNÍ CENTRUM BRNO

Projekt Kreativní centrum Brno je pracovní název budoucího centra pro podporu kreativních odvětví v městě Brně. Je součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 a Koncepce ekonomického rozvoje města Brna.

V Kreativním centru Brno je naplánováno umístění inkubátoru pro začínající podnikatele v kreativních odvětvích, součástí vize jsou i nájemní ateliéry, zkušebny, dílny. Cílem projektu je pomoci rozvinout tvořivý potenciál talentovaných lidí a zamezit tak jejich odlivu mimo Brno. Centrum může přilákat do města nový druh investorů napojený na kreativní odvětví.

Jako lokalita pro umístění centra byl vybrán objekt bývalé káznice mezi ulicemi Cejl, Soudní a Bratislavská. Ta se nyní prověřuje, zda je skutečně vhodným místem pro tyto účely. Kreativní centrum může otevřít a zatraktivnit pro širokou veřejnost dosud méně přitažlivou oblast, která je navíc jako problémová zóna zahrnuta i v Integrovaném plánu rozvoje města.

Organizační struktura projektu

Iniciátorem projektu je Magistrát města Brna, zpracovatelem studie proveditelnosti je Jihomoravské inovační centrum.

Pravidelně se schází Řídicí skupina projektu ve složení primátorka Markéta Vaňková, náměstci primátorky Tomáš Koláčný, Petr Hladík, Oliver Pospíšil, Robert Kerndl, radní Marek Fišer, ředitel KAM arch. Michal Sedláček, vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce František Kubeš, vedoucí Oddělení strategického plánování a koordinátorka podpory kreativních odvětví a projektů Tereza Chrástová. Technickou podporu  projektu řeší interní pracovní skupina – za Brněnské komunikace Jan Strmiska se svým týmem, zástupci KAM a další přizvaní hosté.

KUMST Brno

Pilotně zkoušíme s JIC provoz kreativního centra na Údolní 19. Více na stránkách KUMSTu.

Výloha roku

Boj s vizuálním smogem a podpora retailu – to je naše téma! Spolupracujeme s designerkou Veronikou Rút Fullerovou. Více na stránkách vyloharoku.cz.

Kreativní vouchery Brno

Kreativní voucher je jednorázová finanční podpora pro firmy z Jihomoravského kraje, které vytváří produkt nebo službu v hlavních sektorech Regionální inovační strategie nebo jsou součástí hodnotového řetězce takové firmy (jsou v subdodavatelském vztahu). Mohou ji využít na spolupráci se zkušenými profesionály z kreativní galerie. Voucher pokrývá 75 % ceny zakázky, a to až do výše 100 000 Kč. Firmy zaplatí celou zakázku a JIC jim pak voucher zpětně proplatí. Minimální celková hodnota zakázky je 50 000 Kč bez DPH.

Na projektu se podílí město Brno/ Kreativní Brno a Jihomoravské inovační centrum. Více informací na kreativnivouchery.cz.

Festival Prototyp

Spojujeme umění, vědu a technologie. Více informací na stránkách prototypbrno.cz.