CZ
Menu

STUDIE PROVEDITELNOSTI

V červnu 2014 byla dokončena studie proveditelnosti záměru Kreativního centra v bývalé káznici na Cejlu. V rámci své práce se tým projektu zaměřil na tyto oblasti:

o Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně a v Jihomoravském kraji
V rámci projektu vznikla kvantitativní a kvalitativní analýza kreativních odvětví, profily jednotlivých oblastí a souhrnná SWOT analýza, která představuje stav KKO v Brně. Vedle toho bylo také zkoumáno okolí kolem káznice a vznikla DNA lokality.

o Příprava prostoru káznice
Na základě výběrového řízení byl zpracován stavebně-technický průzkum káznice. Podle výsledků průzkumu bylo doporučeno Magistrátu města Brna provést sanaci objektu, aby se zabránilo další degradaci. Kromě budoucí rekonstrukce byla navržena realizace dočasného využití.

o Navržení provozního a finančního modelu
Na ucelenou vizi záměru se navázalo s objemovou studií, finanční analýzou a posouzením organizačních modelů centra i ve spolupráci se soukromým sektorem. Byla provedena rešerše možných veřejných zdrojů (strukturální fondy a komunitární programy) v novém období 2014-2020.