CO KREATIVNÍHO SE DĚJE?

HYPERLOCAL

Série přednášek a debat na téma budování komunit a architektonických a urbanistických změn ve veřejném prostoru. Vše ve světle změn v New Yorku v 70. letech. Přijďte se inspirovat a nachytřit!

Více informací


vitrína 1st

Výstava mladých designérů a designérek v KUMSTu! Créme de la créme z produktového designu, který má tržní potenciál. Přijďte na vernisáž nebo doprovodný program!

Více informací


dotace pro kreativní brno

Od 15. června můžete podávat žádosti do dotačního programu Pro Kreativní Brno! Pokud tedy máte jedinečný projekt a sháníte finanční podporu, sem s ní! A pokud se bude týkat podpory podnikání nebo Brněnských Vánoc, tak můžete žádat ve specifickém zaměření, kde dostanete i bodové zvýhodnění!

Více informací

Ozvěte se
Ing. Sarah MITO
Specialistka podpory kreativních odvětví
Kreativní
Brno
vize
Jsme tým z Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna. Usilujeme o to, aby Brno bylo prostředím, v němž kreativita vzkvétá. Chceme kreativce různými způsoby podporovat. Aby při svém snažení nenaráželi na limity a svou aktivitou rozvíjeli nejen sami sebe, ale aby z jejich práce těžilo také Brno a přilehlý region. Jedním z projektů, který umožní rozvoj kreativity v Brně, je vybudování Kreativního centra. Dále kreativce motivujeme prostřednictvím finanční podpory, spolupracujeme s JICem a kreativním hubem KUMST, podnikatelskými sektory, institucemi CzechTrade, CzechInvest, CzechDesign, ministerstvy, kulturními institucemi a městy v rámci mezinárodní spolupráce. Podporujeme také akce a propagaci kreativních a kulturních průmyslů.
Strategie kultury a kreativních odvětví
Od roku 2017 se řídíme ucelenou strategií, která vznikla za přispění mnoha brněnských odborníků a pracovních skupin. Definuje vizi, hodnoty a cíle podpory kulturních a kreativních průmyslů. Naše úsilí probíhá v součinnosti s naplňováním hlavního strategického dokumentu města #brno2050. Na dokument Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna navazují průběžně tvořené akční plány, které navrhují konkrétní opatření naplňující definované cíle.
stáhnout strategii