CZ
Menu

Platforma podpory kreativních odvětví v Brně

Staráme se o rozvoj kulturně – kreativních odvětví v Brně a regionu.

Otevření nové výzvy v dotačním programu Pro Kreativní Brno je tady. Systém GRANTYS vám ulehčí podání žádosti

Dnes se otevírá možnost podání žádosti do druhé výzvy dotačního programu Pro Kreativní Brno. Žadatelé mohou své projekty, které se budou realizovat od 1. listopadu do 31. března 2023, předkládat do 4. července letošního roku, výsledky by měly být známé v září.

Projekty opět musí spadat do čtyř projektových oblastí, jednat se může například o odborné veletrhy, organizaci výstav nebo workshopů nebo třeba reakci kreativců na válku na Ukrajině.

Žádost se v aktuální výzvě podává pouze elektronicky prostřednictvím systému GRANTYS. Pokud si se systémem nevíte rady, přijďte na seminář v KUMSTU, kde bude ukázáno podávání žádosti krok po kroku.

Více informací včetně celého znění aktuální výzvy naleznete pod tímto odkazem.

Město Brno vyhlašuje druhou výzvu dotačního programu Pro Kreativní Brno

Na konci minulého roku proběhl pilotní ročník dotačního programu Pro Kreativní Brno. Bylo přijato celkem 15 žádostí, z nichž 7 obdrželo finanční podporu. Vzhledem k velkému zájmu, důležitosti a originalitě programu a také kvůli pokrytí celého roku bylo rozhodnuto, že bude vypsána výzva druhá.

Kreativci tak mohou žádat o finanční podporu na projekty konající se od listopadu 2022 do března 2023. Minimální částka, o kterou lze žádat je 30 000 Kč, maximální je potom 100 000 Kč. Žádosti lze podávat ve čtyřech projektových oblastech: Propagace, Edukace, Veřejný prostor a Aktuální zaměření dle potřeb města – gaming, upcycling a reakce kreativců na invazi na Ukrajině.

Podávání žádostí bude probíhat od 4. května do 4. července letošního roku a to pomocí systému GRANTYS. Odkaz bude zveřejněn. Výsledky budou známy v říjnu.

Více informací naleznete na stránkách města Brna pod tímto odkazem. Nebo se neváhejte obrátit na uvedené kontakty.

Kontakty: Odbor strategického rozvoje a spolupráce, Ing. Sarah Szökeová, +420 542 172 309/+420 771 224 330, szokeova.sarah@brno.cz nebo kko@brno.cz

Kreativní Brno změní vzhled. A poptává dodavatele

Kreativní Brno existuje více než 10 let. V průběhu času se postupně změnila funkce celé platformy a její vizuální styl již nevyhovuje aktuálním potřebám. A právě to je důvod, proč se v roce 2022 uskuteční změna vzhledu i struktury tohoto webu a facebookové stránky.

V pondělí 13. prosince byla schválena a zveřejněna zadávací dokumentace, na základě které hledáme dodavatele grafických prací. Hledáme někoho, kdo by rád navrhl novou podobu celé platformy Kreativního Brna – značku, web, facebookovou stránku a jeden tištěný propagační materiál. Celou zadávací dokumentaci naleznete níže.

Kompletní změna by měla být dokončena v prvním pololetí příštího roku.

Město Brno podpoří v roce 2022 projekty z kreativních odvětví formou dotačního programu

V září letošního roku byl Radou města Brna schválen nový dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory kreativních odvětví.

Cílem tohoto dotačního titulu je podpora podnikání a systematický rozvoj kreativních odvětví a propagace brněnského kreativního sektoru na národní i mezinárodní úrovni. Dalším důležitým cílem je i vzdělávání, a to jak odborné, tak i laické veřejnosti. Veškeré projekty budou vybírány transparentně, za účasti pětičlenné komise skládající se z několika organizací.

Žádosti o dotaci se mohou týkat několika oblastí. První oblastí je propagace, kam spadají odborné veletrhy a obchodní akce, do oblasti edukace se mohou hlásit projekty uskutečňující výstavy, sympozia a workshopy. Oblast veřejného prostoru se týká propagace lokálního maloobchodu, designových instalací nebo oživení veřejného prostranství. Poslední oblastí jsou zadání reflektující zadání města Brna nebo konkrétní potřeby kulturního a kreativního sektoru. 

Celkový rozpočet dotačního titulu je 1 mil. Kč. Výše finanční podpory na jeden projekt je minimálně 30 tis. a maximálně 200 tis. Kč. 

Žádosti se mohou podávat od 8. listopadu do 5. prosince, výsledky udělení dotace se pak žadatelé dozví na přelomu ledna a února 2022.

Více informací naleznete zde na stránkách města Brna pod tímto odkazem. Nebo se neváhejte obrátit na uvedené kontakty.