CO KREATIVNÍHO SE DĚJE?

ADVOKAČNÍ SKUPINA: Výtvarné umění, architekturaa fotografie

Spolu s Odborem kultury chystáme novou strategii. Aby byla strategie na míru pro naše kreativce, potřebujeme znát váš názor! Už tento pátek zveme všechny, kdo se zabývají výtvarným uměním, architekturou a fotografií, aby se zúčastnili otevřené diskuse týkající se těchto oborů. Přijďte nám říct, co vás trápí a co pro vás může město udělat.

Více informací


OPEN HOUSE BRNO

Již po sedmé se tento víkend otevírá více než 116 budov. Nahlédnout můžete do prostor, kam se běžně nedostanete. Rezervace na místa s omezenou kapacitou začínají 9. 5. 2024. Navštívit můžete třeba káznici na Cejlu s plány na budoucí kreativní centrum, Špitálku, KUMST nebo Urban Centrum!

Více informací

Ozvěte se
Ing. Sarah MITO
Specialistka podpory kreativních odvětví
Kreativní
Brno
vize
Jsme tým z Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna. Usilujeme o to, aby Brno bylo prostředím, v němž kreativita vzkvétá. Chceme kreativce různými způsoby podporovat. Aby při svém snažení nenaráželi na limity a svou aktivitou rozvíjeli nejen sami sebe, ale aby z jejich práce těžilo také Brno a přilehlý region. Jedním z projektů, který umožní rozvoj kreativity v Brně, je vybudování Kreativního centra. Dále kreativce motivujeme prostřednictvím finanční podpory, spolupracujeme s JICem a kreativním hubem KUMST, podnikatelskými sektory, institucemi CzechTrade, CzechInvest, CzechDesign, ministerstvy, kulturními institucemi a městy v rámci mezinárodní spolupráce. Podporujeme také akce a propagaci kreativních a kulturních průmyslů.
Strategie kultury a kreativních odvětví
Od roku 2017 se řídíme ucelenou strategií, která vznikla za přispění mnoha brněnských odborníků a pracovních skupin. Definuje vizi, hodnoty a cíle podpory kulturních a kreativních průmyslů. Naše úsilí probíhá v součinnosti s naplňováním hlavního strategického dokumentu města #brno2050. Na dokument Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna navazují průběžně tvořené akční plány, které navrhují konkrétní opatření naplňující definované cíle.
stáhnout strategii