CO KREATIVNÍHO SE DĚJE?

NÁRODNÍ KREATIVNÍ VOUCHERY

Kreativní vouchery jsou dotačním nástrojem, který pomáhá řešit nedostatečnou provázanost mezi malými a středními podniky a kulturními a kreativními odvětvími. Firmy boudou moci podat žádost o voucher na služby kreativců na měkké inovace neboli kreativní řešení jejich produktu nebo služby a to už od 12. června! Jako kreativci se tak můžete registrovat do Kreativní galerie a rozšířit svou síť kontaktů.

Více informací


PLANTCON 2023

Festival pro fanoušky pokojových rostlin, kterému vytváří obsah fanoušci pokojových rostlin. Ve dvou dnech proběhnou přednášky a panelové diskuze, workshopy, market se vzácnými rostlinami a designovými doplňky pro rostliny, designová a architektonická soutěž a meets and greets s plant influencery. Tak neváhejte a přijďte do KUMSTu!

Více informací

Ozvěte se
Ing. Sarah Szökeová
Specialistka podpory kreativních odvětví
Kreativní
Brno
vize
Jsme tým z Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna. Usilujeme o to, aby Brno bylo prostředím, v němž kreativita vzkvétá. Chceme kreativce různými způsoby podporovat. Aby při svém snažení nenaráželi na limity a svou aktivitou rozvíjeli nejen sami sebe, ale aby z jejich práce těžilo také Brno a přilehlý region. Jedním z projektů, který umožní rozvoj kreativity v Brně, je vybudování Kreativního centra. Dále kreativce motivujeme prostřednictvím finanční podpory, spolupracujeme s JICem a kreativním hubem KUMST, podnikatelskými sektory, institucemi CzechTrade, CzechInvest, CzechDesign, ministerstvy, kulturními institucemi a městy v rámci mezinárodní spolupráce. Podporujeme také akce a propagaci kreativních a kulturních průmyslů.
Strategie kultury a kreativních odvětví
Od roku 2017 se řídíme ucelenou strategií, která vznikla za přispění mnoha brněnských odborníků a pracovních skupin. Definuje vizi, hodnoty a cíle podpory kulturních a kreativních průmyslů. Naše úsilí probíhá v součinnosti s naplňováním hlavního strategického dokumentu města #brno2050. Na dokument Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna navazují průběžně tvořené akční plány, které navrhují konkrétní opatření naplňující definované cíle.
stáhnout strategii