Co je kreativní

Mezi kreativní odvětví patří obory, jejichž nezbytnými podmínkami jsou lidský talent, dovednosti a kreativita. Jedná se o druh podnikatelské aktivity, která má přesah do kultury. Taková odvětví nalezneme ve veřejné, soukromé i neziskové sféře a mají obrovský potenciál především v oblasti inovací a přidaných hodnot, které jsou požadovanou součástí jakéhokoliv moderního podnikání.

Jak jsou
na tom
brněnští
kreativci?
Čím městu
prospívají?
Kreativci

Kreativci, neboli podnikatelé v kreativních odvětvích, představují nedílnou součást ekonomiky. Dle Evropské komise generují 5,3 % unijního HDP (Zpráva Evropské komise 2018) a zaměstnávají až 12 milionů občanů Evropské unie, čímž tvoří třetí největší sektor zaměstnanosti (zakreativnicesko.cz).

čísla mluví za vše!

V samotném Brně nalezneme 12 tisíc kreativních subjektů, které společně představují asi 10 % ekonomicky aktivních subjektů ve městě. V Jihomoravském kraji evidujeme dalších 6 a půl tisíce subjektů, v nichž je zaměstnáno asi 40 tisíc osob. Jihomoravští kreativci se v rámci svého podnikání mohou chlubit ročním obratem 24 miliard korun (Mapování KKO v Brně, 2014).

Kulturní sektor
kulturní dědictví, památky, scénická umění, výtvarné umění, kulturní a umělecké vzdělávání a řemesla
Kulturní průmysly
film a video, televize a rozhlas, hudba a hudební průmysl, literatura a knižní trh, videohry 
Kreativní průmysly
architektura, reklama, design, IT, ostatní
Hlavní sektory
Kulturní a kreativní odvětví (KKO) se dle Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) dělí do tří oblastí:
V rámci mapování, které proběhlo v roce
2014, bylo do kreativních odvětví v Brně
zahrnuto následujících 12 oblastí
Dvanáct
statečných
Design
Architektura
Rozhlas a Televize
Reklama
Videohry a hry
Film a video
Literatura a knižní trh
Výtvarná umění a trh s uměním
Řemesla
Hudební průmysl
Scénická umění
Kulturní dědictví
Dvanáct
statečných
V rámci mapování, které proběhlo v roce
2014, bylo do kreativních odvětví v Brně
zahrnuto následujících 12 oblastí
Kreativita v Brně

Kolik je v Brně kreativců? Jaké jsou jejich potřeby? Co pro kreativce může udělat město? Na dané otázky pomohl odpovědět průzkum uskutečněný v letech 2013 a 2014, který zmapoval 12 kulturních a kreativních odvětví v Brně.

Výsledky mapování