Dotace pro kreativce

Cíle dotačního programu spočívají v podpoře podnikání a systematickém rozvoji kreativních odvětví, propagaci brněnského kreativního sektoru na národní i mezinárodní úrovni, vzdělávání odborné i laické veřejnosti a podpoře nových aktivit kreativců s přínosem pro společnost. (např. revitalizaci veřejného prostoru).

Dalšími vítanými přínosy programu jsou usnadnění spolupráce jednotlivých aktérů z oblasti kreativních odvětví či zapojení místních kreativců do tzv. inovačního ekosystému města i ČR.

Do 6. výzvy je možné podávat žádost do 15. srpna 2024!
PODAT ŽÁDOST
Propagace
Obchodní akce, odborné veletrhy (prezentace v celé ČR i zahraničí)
Edukace
Výstavy, odborné přednášky, sympozia, workshopy, odborné články o kreativním odvětví v Brně, včetně online akcí
Veřejný prostor
Podpora v oblasti maloobchodu (redesign výloh), designové instalace, boj s vizuálním smogem ve veřejném prostoru
Specifické zacílení
Dle aktuálních potřeb města nebo potřeb kreativního odvětví
Oblasti podpory
Jednotlivé žádosti o dotaci spadají do následujících oblastí. Dotace se vztahují na projekty realizované jak na území statutárního města Brna a ČR, tak na aktivitu uskutečněnou v zahraničí. Nositelé projektů mohou zažádat o finanční podporu dosahující 50 % rozpočtu projektu. Maximální částka, na kterou mohou kreativci dosáhnout, je stejně jako celkový rozpočet dotačního programu stanovena vždy danou výzvou.

Podpořené projekty

Edukace
5. výzva 2024
Placemaking Brno
Iniciativa, která poprvé v českém prostředí oficiálně představí termín placemaking odborné i laické veřejnosti pod záštitou organizace Placemaking Europe. Placemaking v praxi propojuje místní komunity a kreativce s veřejným prostorem a vytváří jedinečnou identitu místa.…
Edukace
5. výzva 2024
Kreativní technika
Projekt Kreativní Technika má za cíl posílit edukační aspekty v kreativním průmyslu Brna, kombinujíc integrované přístupy architektury, umění, designu a technologie. Jeho realizace podpoří šíření vědomostí a zkušeností v různých uměleckých a technologických oborech, což je…
Edukace
5. výzva 2024
TV Days konference 2024 – Serial Killer
Festival Serial Killer, první nezávislý televizní festival ve střední a východní Evropě, přináší ochutnávku toho nejlepšího ze současných světových TV trendů a know-how z oblasti audiovize. Kromě programu projekcí produkuje také kvalitní třídenní inspirační a vzdělávací…
Specifické zacílení
5. výzva 2024
Konference o AI pro kreativce
První ročník Konference o umělé inteligenci (AI) pro kreativce. V říjnu 2024 se uskuteční dvoudenní konference zaměřená na využití AI pro kreativce a marketingové odborníky. Je to jediná takto rozsáhlá specializovaná akce zaměřená na kreativce. Cílem konference je…
Veřejný prostor
5. výzva 2024
Kultivace veřejného prostoru skrze kreativní instalaci
Projekt se zabývá oživením lokality veřejného prostoru, kolem vznikající oblasti Rullerova nábřeží, skrze uměleckou instalaci. Projekt upozorňuje na nehostinnost této lokality v protikladu s kreativním potenciálem, které místo může přinést. Ateliér NAHAKU, který má v této…
Edukace
5. výzva 2024
Brno Bold — platforma pro grafické designéry
Brno Bold je platforma, která vznikla kolem konference pro grafické designéry v roce 2022. Jejím cílem je vzdělávání grafických designérů a kultivace vizuální komunikace značek i veřejného prostoru. Organizátoři během roku pořádají odborné celodenní workshopy s profesionály…
Edukace
5. výzva 2024
KONEKT: an expanding handbook for incoming artists
KONEKT vytvoří fyzické a online vzdělávací materiály pro hostující umělce a umělkyně a propojí s nimi lokální instituce, to vše s cílem vytvořit ucelený profil brněnské umělecké scény. Finální výstup bude obsahovat řadu informací o umělecké tvorbě ve městě a podrobně popíše…
Edukace
5. výzva 2024
w♀men in art – konference zaměřená na podporu žen v umění
w♀men in art je konference zaměřená na podporu žen z oblasti kulturního a kreativního sektoru a přehlídku / prezentaci jejich práce / tvorby odborné a široké veřejnosti jejíž 2. ročník se bude věnovat mateřství / rodičovství. CO.LABS se pro druhý ročník rozhodl spojit s…
Edukace
4. výzva 2023
Konference Interiéry: EKOLOGICKY & EKONOMICKY
Konference Interiéry je největší vzdělávací a potkávací akcí v oboru interiérů, architektury a designu v ČR. Letos jde o 12. ročník, na téma EKONOMICKY & EKOLOGICKY. Jedná se o propojení témat, která aktuálně výrazně hýbou odbornou veřejností – ekologie se stala…
Edukace
4. výzva 2023
Tvorbou k samostatnosti
Předchozí dvě etapy Textilního hubu vrátily do Vesny společnou rukodělnou aktivitu žen všeho věku a různých národností. Během uplynulých měsíců se ve Vesně vytvořila silná komunita zejména českých a ukrajinských žen, které se vzájemně učí nové techniky, vyrábějí potřebné…
Edukace
4. výzva 2023
Infame Radio Festival
Komunitní platforma Infame Radio bude hostit dvoudenní festival na podporu kreativních profesí a současného hudebního umění v Brně. Festival se bude konat v centru města. S cílem podpořit dialog a navázat nová partnerství napříč kreativní scénou byly osloveny významné…
Edukace
4. výzva 2023
Open House: Inclusion & Accessibility
Výstava, fotografie a video prezentace zaměřená na nové dramaturgické téma Open House Brno 2024. Dvě témata, která rezonují evropským architektonickým prostředím, budou představena na jaře 2024 také široké brněnské veřejnosti. Prezentace tématu sedmého festivalového ročníku…
Propagace
4. výzva 2023
Mapa center výpalu
Projekt „Mapa center výpalu“ spojuje poskytovatele výpalu, kteří již vlastní keramické pece, a kreativce, kteří chtějí vyrábět keramiku, ale nemají nebo nechtějí investovat do drahého technického vybavení. Působnost je po celé ČR a SK. Kreativci navážou spolupráci, neplatí…
Veřejný prostor
4. výzva 2023
WINDOW POP DESIGN AWARDS & TALKS
WINDOW POP je edukační festival věnovaný veřejnému prostoru ve městě. Festival se skládá z více částí a každá oslovuje jiné publikum – WINDOW POP DESIGN AWARDS, WINDOW POP TALKS, ART BATTLE a ČR LEADERS. Akce propojují udržitelný design, architekturu, veřejný prostor a…
Edukace
3. výzva 2023
Nadčasový design: Jindřich Halabala a UP závody
Výstava a doprovodné akce k výročí 120 let od narození brněnského architekta a designéra Jindřicha Halabaly. Výstava připomene prostřednictvím novodobých výrobků a pečlivě vybraného souboru originálních nábytkových kusů Halabalovy nejdůležitější návrhy pro Spojené…
Propagace
3. výzva 2023
Brno am Main
Prezentace největšího středoevropského literárního festivalu Měsíc autorského čtení na nejdůležitějším knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Cílem projektu je propagace klíčové brněnské kulturní akce, která přesahuje hranice města i země. Smyslem účasti na veletrhu je…
Edukace
3. výzva 2023
Boryt Story
Popularita přírodě blízkých technologií v módě a designu roste. Projekt Boryt Story od Nadace Veronica se zaměřuje na přírodní barvení. Boryt barvířský je rostlina s výbornými barvicími vlastnostmi, zároveň se jedná o invazivní druh, který vytlačuje naše původní druhy…
Edukace
3. výzva 2023
Pouliční výstava regionálního herního vývoje
Za pár desetiletí existence se hernímu průmyslu povedlo tržbami celosvětově překonat průmysl filmový i hudební dohromady. Český herní průmysl svůj potenciál prokázal už několikrát na světové úrovni. Město Brno díky množství vývojářů na počet obyvatel, dobře fungující…
Edukace
3. výzva 2023
Plantcon 2023
Plantcon 2023 je červnová víkendová konference o domácím pěstování pokojových rostlin. Ve dvou dnech proběhnou přednášky a panelové diskuze, workshopy, market se vzácnými rostlinami a designovými doplňky pro rostliny, designová a architektonická soutěž a meets and greets s…
Propagace
3. výzva 2023
Prezentace brněnských tvůrců a dílen na festivalu Animefest 2023
Festival Animefest má v Brně každoroční tradici od roku 2004. Akce se původně věnovala propagaci japonské tradiční kultury, postupně se zájmem návštěvníků rozrostla na propagaci popkultury obecně – anime, komiksy, filmy, seriály, sci-fi, fantasy, kostýmy. Akce se koná pod…
Edukace
3. výzva 2023
Tvorbou a vzděláním ke komunitě
Textilní hub ve Vesně na Údolní 10 zahájil svou činnost na podzim 2022. Vedle pravidelného programu se textilní dílna stala bezpečným prostředím, kam ženy přicházejí se svými vlastními projekty a kde nad ručními pracemi nacházejí klid a podporu. Vedle praktické (výrobní) a…
Edukace
2. výzva 2022
EDUKAČNÍ PROGRAMY: KREATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
& TVORBA PRO VEŘEJNÝ PROSTOR
Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti designu a herního designu pro běžnou veřejnost, ale také pedagogy ze základních a středních škol. Vzdělávací programy rozvíjí aktivity z již podpořeného programu Design a architektura ve veřejném prostoru a Edukační programy pro…
Veřejný prostor
2. výzva 2022
Open House Brno
online
Festival architektury Open House Brno zpřístupňuje místa, do kterých obyčejný smrtelník nemůže běžně nahlédnout. Od roku 2018 navštěvuje festival pravidelně kolem 20 tisíc zájemců. Okolnosti si v minulosti žádaly výraznou online přítomnost festivalu na Facebooku a YouTube,…
Specifické zacílení
2. výzva 2022
250 let Káznice – VR prototyp
Projekt navazuje na úspěšné iniciativy Káznice ŽIJE a Káznice LIVE využívající známý brownfield (káznici v Zábrdovicích) a oživující kontroverzní čtvrť Cejl (aka „brněnský Bronx“). Káznice VR přinese nový typ obsahu – s využitím technologie „virtual reality“ a „mixed…
Edukace
2. výzva 2022
Cena profesora Halabaly 2022
Cena profesora Halabaly je již tradiční soutěž spojená s výstavou nejlepších studentských prací vysokých a středních odborných škol z Česka a Slovenska a zahraničních univerzit v oboru designu nábytku a interiérů. V lichých letech soutěž organizuje Technická univerzita ve…
Specifické zacílení
2. výzva 2022
Česko-ukrajinské zašívánky
Ruční práce spojují lidi napříč kulturami. Navíc působí blahodárně na lidskou mysl a psychiku. Projekt zašívánek má ambici zahájit zahájili sérii rukodělných workshopů určených pro české i ukrajinské účastníky, především ženy a děti, kterých je mezi válečnými uprchlíky z…
Edukace
2. výzva 2022
Folklore´s not dead
Zájem kreativců o folklor a lidové tradice roste, konzervativní muzeální pojetí folkloru ale nenabízí vhodnou platformu pro sdílení příkladů dobré praxe a živou diskuzi. Na základě zkušeností se sedmi konferencemi Živý folklor na Břeclavsku ve spolupráci s Jihomoravskou…
Specifické zacílení
2. výzva 2022
The Brave Brain
Herní studio Kikiriki Games vyvíjí vědomostní blind friendly mobilní hru. Jedná se o reakci na celosvětově nenaplněnou poptávku po mobilních hrách přístupných pro nevidomé. Díky překladu do angličtiny a dalších světových jazyků cílí hra na globální trh. Její nezbytnou…
Veřejný prostor
1. výzva 2022
AIR SQUARE: The Europe Tour
Cílem projektu AIR SQUARE: The Europe Tour, je kooperovat s dalšími institucemi na mezinárodní úrovni, propojovat nejrůznější oblasti kreativní a kulturní sféry, a díky velkolepé formě prezentace oslovit a inspirovat ke spolupráci také městotvůrce z řad tamních developerů,…
Propagace
Edukace
1. výzva 2022
Slow
Fashion Show
V rámci projektu bude představena udržitelná studentská móda z Brna samostatnou přehlídkou ve Vídni ve spolupráci s Českým centrem. Přehlídka představí 4 studentské kolekce, jednu za každý ročník, každá kolekce navíc odprezentuje jednu z unikátních technologií, se kterými…
Propagace
Veřejný prostor
1. výzva 2022
Káznice
Exposition
Cílem projektu je umělecká reflexe Káznice Brno a jejího okolí za účasti francouzských vizuálních umělců. Vznikne týdenní přehlídka site specific instalací digitálního umění jako reakce na pobyt v Brně. Podmínkou je využití digitálních technologií, díky kterým půjde o…
Edukace
1. výzva 2022
Edukační programy:
grafika & herní design
Projekt se skládá ze tří dílčích částí. Edukační část se zaměřuje na vzdělávání v oblasti designu a herního designu pro veřejnost a pedagogy. Další část představuje Murál – projekt zaměřený na veřejný prostor ve městě. Během Murálu bude vyhlášen mezinárodní open call na…
Edukace
Veřejný prostor
1. výzva 2022
Open house
brno 2022
Tento projekt představuje architekturu jako umění a přibližuje ji široké veřejnosti. Návštěvníci mohou navštívit vybrané domy, kterou jsou přístupné zdarma. Veřejnosti se tak otevřou architektonická studia, komunitní a kreativní projekty a mnohé další budovy.
Edukace
1. výzva 2022
Expozice studentské
herní tvorby
Projekt představuje veřejnosti studentské hry, které vznikly v prostředí brněnských středních a vysokých škol a volnočasových kroužků. V rámci akce si budou účastníci moci zahrát deskové i digitální studentské hry brněnských studijních oborů zabývajících se gamingem. Dalším…
F&Q
Odpovědi na nejčastější dotazy k dotačnímu programu
Jak “velký” projekt musí být?

Na velikosti projektu nezáleží. Důležitější je splnit kritéria dané výzvy, která jsou uvedená v popisu dotačního programu.

Je nutné, aby fyzické osoby nepodnikající doložily “Zápis ve veřejném rejstříku”?

Ne. Takový žadatel v žádosti uvede pouze: “Není uveden/a v rejstříku”.

Jak doložit položku “Osoby, v nichž má žadatel podíl a jeho výši”?

Pouze vypsáním do žádosti.

Co znamená podmínka “Druh činnosti žadatele”?

Druh činnosti žadatele vychází z výsledků mapování kulturních a kreativních odvětví. Jedná se o dvanáct oborů, které naleznete zde.

Kdy mohu začít realizovat projekt a kdy na něj obdržím finance?

Projekt lze realizovat a finance na něj lze čerpat po schválení žádosti a uzavření smlouvy.

Kdo může být žadatelem?

Kdokoliv, kdo není hodnotitelem, nebo jakákoliv organizace, která není zřizována statutárním městem Brno.

Jaký profesní životopis žadatele je třeba dokládat?

Profesním životopisem se rozumí životopis garanta projektu, tj. osoby, která má celý projekt na starosti.

Může žadatel podat více než jednu žádost o dotaci?

Ne. Každý žadatel může podat maximálně jednu žádost.