Dotace pro kreativce

Cíle dotačního programu spočívají v podpoře podnikání a systematickém rozvoji kreativních odvětví, propagaci brněnského kreativního sektoru na národní i mezinárodní úrovni, vzdělávání odborné i laické veřejnosti a podpoře nových aktivit kreativců s přínosem pro společnost. (např. revitalizaci veřejného prostoru).

Dalšími vítanými přínosy programu jsou usnadnění spolupráce jednotlivých aktérů z oblasti kreativních odvětví či zapojení místních kreativců do tzv. inovačního ekosystému města i ČR.

Žádosti o dotace ve 3. výzvě jsou uzavřené. Nyní všechny projekty zpracováváme.
Dokumenty ke stažení
Propagace
Obchodní akce, odborné veletrhy (prezentace v celé ČR i zahraničí)
Edukace
Výstavy, odborné přednášky, sympozia, workshopy, odborné články o kreativním odvětví v Brně, včetně online akcí
Veřejný prostor
Podpora v oblasti maloobchodu (redesign výloh), designové instalace, boj s vizuálním smogem ve veřejném prostoru
Specifické zacílení
Dle aktuálních potřeb města nebo potřeb kreativního odvětví
Oblasti podpory
Jednotlivé žádosti o dotaci spadají do následujících oblastí. Dotace se vztahují na projekty realizované jak na území statutárního města Brna a ČR, tak na aktivitu uskutečněnou v zahraničí. Nositelé projektů mohou zažádat o finanční podporu dosahující 50 % rozpočtu projektu. Maximální částka, na kterou mohou kreativci dosáhnout, je stejně jako celkový rozpočet dotačního programu stanovena vždy danou výzvou.

Podpořené projekty

Edukace
2. výzva 2022
EDUKAČNÍ PROGRAMY: KREATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
& TVORBA PRO VEŘEJNÝ PROSTOR
Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti designu a herního designu pro běžnou veřejnost, ale také pedagogy ze základních a středních škol. Vzdělávací programy rozvíjí aktivity z již podpořeného programu Design a architektura ve veřejném prostoru a Edukační programy pro…
Veřejný prostor
2. výzva 2022
Open House Brno
online
Festival architektury Open House Brno zpřístupňuje místa, do kterých obyčejný smrtelník nemůže běžně nahlédnout. Od roku 2018 navštěvuje festival pravidelně kolem 20 tisíc zájemců. Okolnosti si v minulosti žádaly výraznou online přítomnost festivalu na Facebooku a YouTube,…
Specifické zacílení
2. výzva 2022
250 let Káznice – VR prototyp
Projekt navazuje na úspěšné iniciativy Káznice ŽIJE a Káznice LIVE využívající známý brownfield (káznici v Zábrdovicích) a oživující kontroverzní čtvrť Cejl (aka „brněnský Bronx“). Káznice VR přinese nový typ obsahu – s využitím technologie „virtual reality“ a „mixed…
Edukace
2. výzva 2022
Cena profesora Halabaly 2022
Cena profesora Halabaly je již tradiční soutěž spojená s výstavou nejlepších studentských prací vysokých a středních odborných škol z Česka a Slovenska a zahraničních univerzit v oboru designu nábytku a interiérů. V lichých letech soutěž organizuje Technická univerzita ve…
Specifické zacílení
2. výzva 2022
Česko-ukrajinské zašívánky
Ruční práce spojují lidi napříč kulturami. Navíc působí blahodárně na lidskou mysl a psychiku. Projekt zašívánek má ambici zahájit zahájili sérii rukodělných workshopů určených pro české i ukrajinské účastníky, především ženy a děti, kterých je mezi válečnými uprchlíky z…
Edukace
2. výzva 2022
Folklore´s not dead
Zájem kreativců o folklor a lidové tradice roste, konzervativní muzeální pojetí folkloru ale nenabízí vhodnou platformu pro sdílení příkladů dobré praxe a živou diskuzi. Na základě zkušeností se sedmi konferencemi Živý folklor na Břeclavsku ve spolupráci s Jihomoravskou…
Specifické zacílení
2. výzva 2022
The Brave Brain
Herní studio Kikiriki Games vyvíjí vědomostní blind friendly mobilní hru. Jedná se o reakci na celosvětově nenaplněnou poptávku po mobilních hrách přístupných pro nevidomé. Díky překladu do angličtiny a dalších světových jazyků cílí hra na globální trh. Její nezbytnou…
Veřejný prostor
1. výzva 2022
AIR SQUARE: The Europe Tour
Cílem projektu AIR SQUARE: The Europe Tour, je kooperovat s dalšími institucemi na mezinárodní úrovni, propojovat nejrůznější oblasti kreativní a kulturní sféry, a díky velkolepé formě prezentace oslovit a inspirovat ke spolupráci také městotvůrce z řad tamních developerů,…
Propagace
Edukace
1. výzva 2022
Slow
Fashion Show
V rámci projektu bude představena udržitelná studentská móda z Brna samostatnou přehlídkou ve Vídni ve spolupráci s Českým centrem. Přehlídka představí 4 studentské kolekce, jednu za každý ročník, každá kolekce navíc odprezentuje jednu z unikátních technologií, se kterými…
Propagace
Veřejný prostor
1. výzva 2022
Káznice
Exposition
Cílem projektu je umělecká reflexe Káznice Brno a jejího okolí za účasti francouzských vizuálních umělců. Vznikne týdenní přehlídka site specific instalací digitálního umění jako reakce na pobyt v Brně. Podmínkou je využití digitálních technologií, díky kterým půjde o…
Edukace
1. výzva 2022
Edukační programy:
grafika & herní design
Projekt se skládá ze tří dílčích částí. Edukační část se zaměřuje na vzdělávání v oblasti designu a herního designu pro veřejnost a pedagogy. Další část představuje Murál – projekt zaměřený na veřejný prostor ve městě. Během Murálu bude vyhlášen mezinárodní open call na…
Edukace
Veřejný prostor
1. výzva 2022
Open house
brno 2022
Tento projekt představuje architekturu jako umění a přibližuje ji široké veřejnosti. Návštěvníci mohou navštívit vybrané domy, kterou jsou přístupné zdarma. Veřejnosti se tak otevřou architektonická studia, komunitní a kreativní projekty a mnohé další budovy.
Edukace
1. výzva 2022
Expozice studentské
herní tvorby
Projekt představuje veřejnosti studentské hry, které vznikly v prostředí brněnských středních a vysokých škol a volnočasových kroužků. V rámci akce si budou účastníci moci zahrát deskové i digitální studentské hry brněnských studijních oborů zabývajících se gamingem. Dalším…
F&Q
Odpovědi na nejčastější dotazy k dotačnímu programu
Jak “velký” projekt musí být?

Na velikosti projektu nezáleží. Důležitější je splnit kritéria dané výzvy, která jsou uvedená v popisu dotačního programu.

Je nutné, aby fyzické osoby nepodnikající doložily “Zápis ve veřejném rejstříku”?

Ne. Takový žadatel v žádosti uvede pouze: “Není uveden/a v rejstříku”.

Jak doložit položku “Osoby, v nichž má žadatel podíl a jeho výši”?

Pouze vypsáním do žádosti.

Co znamená podmínka “Druh činnosti žadatele”?

Druh činnosti žadatele vychází z výsledků mapování kulturních a kreativních odvětví. Jedná se o dvanáct oborů, které naleznete zde.

Kdy mohu začít realizovat projekt a kdy na něj obdržím finance?

Projekt lze realizovat a finance na něj lze čerpat po schválení žádosti a uzavření smlouvy.

Kdo může být žadatelem?

Kdokoliv, kdo není hodnotitelem, nebo jakákoliv organizace, která není zřizována Statutárním městem Brno.

Jaký profesní životopis žadatele je třeba dokládat?

Profesním životopisem se rozumí životopis garanta projektu, tj. osoby, která má celý projekt na starosti.

Může žadatel podat více než jednu žádost o dotaci?

Ne. Každý žadatel může podat maximálně jednu žádost.