Edukace
3. výzva 2023
Tvorbou a vzděláním ke komunitě

Textilní hub ve Vesně na Údolní 10 zahájil svou činnost na podzim 2022. Vedle pravidelného programu se textilní dílna stala bezpečným prostředím, kam ženy přicházejí se svými vlastními projekty a kde nad ručními pracemi nacházejí klid a podporu. Vedle praktické (výrobní) a kreativní stránky tedy hub plní roli i prostoru relaxačního, kde ženy, a to jak ukrajinské, tak české, mají čas pouze pro sebe – hub se tedy stal významným nástrojem pro udržení a zlepšení emočního a psychického zdraví žen.

V dalším pokračování projektu Textilního hubu chce Vesna do lektorování workshopů zapojit i ženy z Ukrajiny. Kurzy povedou v češtině a tím budou akce sloužit také jako „konverzační workshopy“, kde si nad ručními pracemi účastnice společně popovídají a Ukrajinky si zlepší slovní zásobu i sebevědomí v cizím jazyce.

Při veškerých aktivitách v hubu je důraz kladen na recyklaci, re-use, upcycling, tedy opětovné využívání textilií a dalšího materiálu, který nám nosí dárci, ať už individuální či firemní. Dalším zdrojem je oblečení a doplňky, které nosí lidé do Šatníku Vesny. Ve spolupráci s návrhářkou Gábinou Páralovou vznikne z těchto materiálů vlastní oděvní kolekce Vesny.

Termín a místo konání projektu
Duben až říjen 2023, Brno