Podpořené projekty

Edukace
2. výzva 2022
EDUKAČNÍ PROGRAMY: KREATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
& TVORBA PRO VEŘEJNÝ PROSTOR
Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti designu a herního designu pro běžnou veřejnost, ale také pedagogy ze základních a středních škol. Vzdělávací programy rozvíjí aktivity z již podpořeného programu Design a architektura ve veřejném prostoru a Edukační programy pro…
Veřejný prostor
2. výzva 2022
Open House Brno
online
Festival architektury Open House Brno zpřístupňuje místa, do kterých obyčejný smrtelník nemůže běžně nahlédnout. Od roku 2018 navštěvuje festival pravidelně kolem 20 tisíc zájemců. Okolnosti si v minulosti žádaly výraznou online přítomnost festivalu na Facebooku a YouTube,…
Specifické zacílení
2. výzva 2022
250 let Káznice – VR prototyp
Projekt navazuje na úspěšné iniciativy Káznice ŽIJE a Káznice LIVE využívající známý brownfield (káznici v Zábrdovicích) a oživující kontroverzní čtvrť Cejl (aka „brněnský Bronx“). Káznice VR přinese nový typ obsahu – s využitím technologie „virtual reality“ a „mixed…
Edukace
2. výzva 2022
Cena profesora Halabaly 2022
Cena profesora Halabaly je již tradiční soutěž spojená s výstavou nejlepších studentských prací vysokých a středních odborných škol z Česka a Slovenska a zahraničních univerzit v oboru designu nábytku a interiérů. V lichých letech soutěž organizuje Technická univerzita ve…
Specifické zacílení
2. výzva 2022
Česko-ukrajinské zašívánky
Ruční práce spojují lidi napříč kulturami. Navíc působí blahodárně na lidskou mysl a psychiku. Projekt zašívánek má ambici zahájit zahájili sérii rukodělných workshopů určených pro české i ukrajinské účastníky, především ženy a děti, kterých je mezi válečnými uprchlíky z…
Edukace
2. výzva 2022
Folklore´s not dead
Zájem kreativců o folklor a lidové tradice roste, konzervativní muzeální pojetí folkloru ale nenabízí vhodnou platformu pro sdílení příkladů dobré praxe a živou diskuzi. Na základě zkušeností se sedmi konferencemi Živý folklor na Břeclavsku ve spolupráci s Jihomoravskou…
Specifické zacílení
2. výzva 2022
The Brave Brain
Herní studio Kikiriki Games vyvíjí vědomostní blind friendly mobilní hru. Jedná se o reakci na celosvětově nenaplněnou poptávku po mobilních hrách přístupných pro nevidomé. Díky překladu do angličtiny a dalších světových jazyků cílí hra na globální trh. Její nezbytnou…