Edukace
2. výzva 2022
Folklore´s not dead

Zájem kreativců o folklor a lidové tradice roste, konzervativní muzeální pojetí folkloru ale nenabízí vhodnou platformu pro sdílení příkladů dobré praxe a živou diskuzi. Na základě zkušeností se sedmi konferencemi Živý folklor na Břeclavsku ve spolupráci s Jihomoravskou komunitní nadací a s využitím online platformy Folklore´s not dead, která má 1000 členů a je pod patronací česko-americké umělkyně Sonyi Darrow, budou uspořádány konference a workshopy pro milovníky folkloru. Akce propojí kreativce s lidovými tvůrci a fanoušky folkloru tak, aby pro sebe byli zdrojem inspirace a inovace opřené o lokální tradice.

Termín a místo konání projektu
1. listopadu 2022 – 31. března 2023