Edukace
1. výzva 2022
Expozice studentské
herní tvorby

Projekt představuje veřejnosti studentské hry, které vznikly v prostředí brněnských středních a vysokých škol a volnočasových kroužků. V rámci akce si budou účastníci moci zahrát deskové i digitální studentské hry brněnských studijních oborů zabývajících se gamingem. Dalším cílem akce je oslovení herně vývojářských samouků – studentů, kteří hry tvoří mimo svoji studijní specializaci, a po kurátorském výběru jim nabídnout možnost vystavit své vlastní výtvory. Každý ze studentů nebo studentských týmů bude prezentovat svoji hru na vernisáži výstavy, kde představí kreativní postup a vývoj studentské hry. Snahou je přimět studenty k tomu, aby si povídali si o svých projektech, provázat nadšence stejného zaměření napříč institucemi a tím je podpořit v tvorbě dalších podobných projektů. V rámci doprovodného programu proběhnou workshopy herní tvorby pro začátečníky a přednášky o tom, jak se hry dělají. Součástí expozice bude také instalace neherního studentského umění společně s interaktivním participativním projektem, v němž si návštěvníci akce mohou nakreslit a namalovat vizuální obsah hry, kterou si následně zahrají.

Termín a místo konání projektu
Květen v kreativním hubu KUMST, říjen v rámci Brno Creative Days