Veřejný prostor
4. výzva 2023
WINDOW POP DESIGN AWARDS & TALKS

WINDOW POP je edukační festival věnovaný veřejnému prostoru ve městě. Festival se skládá z více částí a každá oslovuje jiné publikum – WINDOW POP DESIGN AWARDS, WINDOW POP TALKS, ART BATTLE a ČR LEADERS. Akce propojují udržitelný design, architekturu, veřejný prostor a podnikání. Vizí je město pro všechny, které je ekologické, inkluzivní, bez bariér a s atraktivními obchody.

Termín a místo konání projektu
Brno, listopad 2023 - únor 2024