Propagace
Veřejný prostor
1. výzva 2022
Káznice
Exposition

Cílem projektu je umělecká reflexe Káznice Brno a jejího okolí za účasti francouzských vizuálních umělců. Vznikne týdenní přehlídka site specific instalací digitálního umění jako reakce na pobyt v Brně. Podmínkou je využití digitálních technologií, díky kterým půjde o neinvazívní umělecké zásahy do historických prostor budovy. Projekt Káznice Exposition je koncipován jako otevřený, s přístupem veřejnosti do procesu tvorby, nejde jen o prezentaci výsledných děl. Součástí akce jsou workshopy, panel a setkání s veřejností i se zástupci brněnské umělecké scény.

Termín a místo konání projektu
2. - 4. června 2022, Káznice, Bratislavská 68, Brno