Propagace
4. výzva 2023
Mapa center výpalu

Projekt „Mapa center výpalu“ spojuje poskytovatele výpalu, kteří již vlastní keramické pece, a kreativce, kteří chtějí vyrábět keramiku, ale nemají nebo nechtějí investovat do drahého technického vybavení. Působnost je po celé ČR a SK. Kreativci navážou spolupráci, neplatí počáteční investice do pecí a pravidelné poplatky za energii, platí jen cenu za výpal, mohou dále investovat finance do sebevzdělání nebo materiálu. Poskytovatelé na základě poptávky zmonetizují své vybavení, zkvalitní nebo rozšíří své služby. V rámci vztahu poskytovatele s kreativcem dojde k výměně know-how a podpoře.

Termín a místo konání projektu
ONLINE, březen 2024