Filmová kancelář

Filmová kancelář BRNO FILM OFFICE pomáhá filmařům při jejich tvorbě na území Brna a Jihomoravského kraje. Prostřednictvím databáze kontaktů propojuje místní tvůrce s přicházejícími produkcemi, usnadňuje jim hledání vhodných míst pro natáčení a marketingově využívá filmové a televizní projekty k propagaci města a kraje. Zkrátka když hodláte v Brně něco natočit, Filmová kancelář je vám vždy po ruce. Svou prací usiluje o rozvoj audiovizuálního průmyslu a ukazuje Brno jako atraktivní filmovou destinaci.

K založení Filmové kanceláře došlo v roce 2017 pod hlavičkou brněnského TICu a při své činnosti spolupracuje s národní filmovou kanceláří Czech Film Commission.