Jihomoravský filmový nadační fond

Fond má za cíl pomáhat rozvoji audiovizuální tvorby poskytováním finančních prostředků na podporu audiovizuálních děl vzniklých v Brně a Jihomoravském kraji. Zároveň podporuje tvůrce, kteří realizací takových děl investují do místní ekonomiky a lokálního audiovizuálního průmyslu. Touto podporou zajišťuje fond také propagaci města Brna a Jihomoravského kraje a podporu cestovního ruchu. Finanční prostředky se rozdělují na základě kritérií, kterými jsou například způsob využití místních profesionálů v audiovizi, rozsah domácí a zahraniční distribuce, výše utracených prostředků v regionu nebo obsahové a tematické propojení projektu s městem Brnem a Jihomoravským krajem.

Jihomoravský filmový fond vznikl v roce 2018 a každoročně rozděluje podporu ve dvou výzvách: na výrobu audiovizuálních děl a na vývoj scénáře.