Důstojné zázemí

Přestavba káznice na kreativní centrum představuje dlouhotrvající proces. Na jeho konci však vznikne důstojné zázemí pro brněnské tvůrce, volnočasová zařízení pro veřejnost a muzejní část. Jak tedy bude káznice po celkové proměně vypadat? Náš hlavní cíl spočívá ve vybudování centra pro kreativce z Brna a nejbližšího okolí a poskytnout jim adekvátní prostor, který ve městě doposud chybí. V kreativním centru tak vzniknou nájemní ateliéry, zkušebny, dílny, střižny nebo zasedací a společenské místnosti. Součástí vize Kreativního centra Brno je také umístění inkubátoru pro začínající podnikavce v kreativních odvětvích. Vedle kreativců myslíme také na širokou veřejnost, pro niž káznice poskytne kulturně-komunitní a společenské služby. V areálu budou fungovat kavárna, multifunkční sál, výstavní prostor, design shop nebo knihovna. Kreativci se tak nemusí bát, že ve svých ateliérech a dílnách ztratí kontakt s realitou.

Po přestavbě však káznice nebude místem jen pro tvůrčí činnost a setkávání. Část areálu zůstane zachována jako místo paměti připomínající osudy vězňů odsouzených nacistickým i komunistickým režimem. Trvalý pietní akt bude sloužit jako memento hrůz obou totalit. Plánovaná muzejní část projde citlivou rekonstrukcí a bude rovněž přístupná pro veřejnost. Součástí bude i expozice s informacemi o spáchaných zločinech. Všechny uvedené plány povedou k regeneraci jedinečného brownfieldu uprostřed města a revitalizaci celé čtvrti, pokud možno ohleduplným způsobem. Vedle zvelebení okolí přinese přestavba káznice také nové pracovní příležitosti a zvýšení zájmu nových druhů investorů o celou lokalitu.

Spolu s městem Brnem se na přípravě kreativního centra podílí kreativní hub Kumst, Moravské zemské muzeum, Knihovna Jiřího Mahena, TIC Brno a spolek Tripitaka.

Přestavba káznice na kreativní centrum představuje dlouhotrvající proces. Na jeho konci však vznikne důstojné zázemí pro brněnské tvůrce, volnočasová zařízení pro veřejnost a muzejní část. Jak tedy bude káznice po celkové proměně vypadat? Náš hlavní cíl spočívá ve vybudování centra pro kreativce z Brna a nejbližšího okolí a poskytnout jim adekvátní prostor, který ve městě doposud chybí. V kreativním centru tak vzniknou nájemní ateliéry, zkušebny, dílny, střižny nebo zasedací a společenské místnosti.

Součástí vize Kreativního centra Brno je také umístění inkubátoru pro začínající podnikavce v kreativních odvětvích. Vedle kreativců myslíme také na širokou veřejnost, pro niž káznice poskytne kulturně-komunitní a společenské služby. V areálu budou fungovat kavárna, multifunkční sál, výstavní prostor, design shop nebo knihovna.

Kreativci se tak nemusí bát, že ve svých ateliérech a dílnách ztratí kontakt s realitou. Po přestavbě však káznice nebude místem jen pro tvůrčí činnost a setkávání. Část areálu zůstane zachována jako místo paměti připomínající osudy vězňů odsouzených nacistickým i komunistickým režimem. Trvalý pietní akt bude sloužit jako memento hrůz obou totalit. Plánovaná muzejní část projde citlivou rekonstrukcí a bude rovněž přístupná pro veřejnost. Součástí bude i expozice s informacemi o spáchaných zločinech. Všechny uvedené plány povedou k regeneraci jedinečného brownfieldu uprostřed města a revitalizaci celé čtvrti, pokud možno ohleduplným způsobem. Vedle zvelebení okolí přinese přestavba káznice také nové pracovní příležitosti a zvýšení zájmu nových druhů investorů o celou lokalitu.

Spolu s městem Brnem se na přípravě kreativního centra podílí kreativní hub Kumst, Moravské zemské muzeum, Knihovna Jiřího Mahena, TIC Brno a spolek Tripitaka.

Zdroj: Architektonické studio KAVA