Edukace
5. výzva 2024
w♀men in art - konference zaměřená na podporu žen v umění

w♀men in art je konference zaměřená na podporu žen z oblasti kulturního a kreativního sektoru a přehlídku / prezentaci jejich práce / tvorby odborné a široké veřejnosti jejíž 2. ročník se bude věnovat mateřství / rodičovství. CO.LABS se pro druhý ročník rozhodl spojit s několika silnými partnery (KUMST, IDU, Kreativní Česko), díky kterým se podařilo konferenci rozšířit na celý sektor KKS a dramaturgicky vybalancovat. Téma mateřství v KKS a balanc mezi péčí o rodinu a prací se dotýká všech žen pracujících v této oblasti.

Termín a místo konání projektu
17. - 18. dubna 2024, KUMST Brno